welstandWelstand lijkt voor velen een ongrijpbaar fenomeen. De beslissingen van 'Welstand' zijn niet altijd begrijpelijk. En vaak bekruipt U het gevoel van willekeur. U kent vast wel een of meer van de volgende situaties.

1. De gemeente heeft een bouwplan afgewezen omdat het in strijd is met redelijke eisen van welstand. Daarbij wordt slechts naar het advies van welstand verwezen. U wilt bezwaar maken. Maar heeft een bezwaar kans van slagen? Of zijn er andere manieren om vergunning te krijgen?

2. U heeft een bouwplan voor een eerste beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie heeft aangegeven niet akkoord te zijn. De uitleg is zo vaag dat u er niets mee kunt. Ook vraagt u zichzelf af of de welstandscommissie niet zijn boekje te buiten is gegaan.

3. U heeft een bouwplan. U heeft het plan getoetst aan het bestemmingsplan. En nu wilt u toetsen of het plan aan redelijke eisen van welstand voldoet. U kunt het plan als principeverzoek voorleggen aan de welstandscommissie. Maar u heeft misschien redenen om dat nog niet te willen doen.

4. .....

 

Welstandsadvies buiten de gemeente om

Er zijn heel wat redenen waarom u buiten de gemeentelijk welstandscommissie een advies over welstandsaspecten van uw bouwvoornemen zou willen hebben. Maar waar kunt u terecht?

Laat Vergunningmakelaar.nl een welstandscheck voor u uitvoeren. Vergunningmakelaar.nl toetst in samenwerking met een erkend architect (FM Architecten – onderzoek in architectuur en stedenbouw) uw bouwplan op welstandsaspecten. De toetsing wordt gebaseerd op het gemeentelijke welstandsbeleid. Als Vergunningmakelaar.nl van mening is dat het bouwplan niet aan de redelijke eisen van welstand voldoet zoals die door de gemeente zijn vastgelegd, dan geeft Vergunnningmakelaar.nl u ook adviezen voor oplossingen om het bouwplan wel aan de welstandseisen te laten voldoen.

 

Wat krijg ik als ik een welstandscheck bestel?

Een Welstandscheck is een compleet pakket. Met dit pakket verzekert u zich van:
1. een kennismakings-/intakegesprek bij U thuis of op kantoor;
2. een toetsing van ontwerptekeningen aan het welstandsbeleid (welstandsnota, beeldkwaliteitspannen);
3. advies over aanpassingen om het bouwplan te laten voldoen aan de welstandseisen;
4. een heldere rapportage waarin de toets en het advies is verwoord;
5. een persoonlijke toelichting van de rapportage bij U thuis of op kantoor;
6. overleg met de welstandscommissie als u een aanvraag heeft ingediend waarvan Vergunningmakelaar.nl had beoordeeld dat deze in overeenstemming was met redelijke eisen van welstand maar waarbij de welstandscommissie negatief heeft geadviseerd aan de gemeente;
7. een aanvulling op de rapportage: hoe kansrijk is een tegenadvies of kan het plan relatief eenvoudig aangepast worden om een positief welstandsadvies te krijgen? 

De kosten voor een welstandscheck bedragen slechts € 2.970,-.

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer