Op de website van Cobouw is op 16 oktober 2013 een artikel geplaatst waar gesteld wordt dat vergunningvrij bouwen mislukt is. Dit zou zijn omdat de regels te ingewikkeld zijn en 'zelfs ambtenaren zich er geen raad mee weten'. Maar klopt dat wel? Is vergunningvrij bouwen mislukt? Ik waag het te betwijfelen.

In het Besluit omgevingsrecht staat heel duidelijk wanneer wel en wanneer geen vergunning nodig is voor de activiteit bouwen (de vroegere bouwvergunning) en/of voor de 671440 98119600 Sactiviteit planologische strijdigheid (de vroegere vrijstelling). Voldoet het bouwwerk aan artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht, dan is geen vergunning nodig voor beide activiteiten. Voldoet het bouwen aan artikel 3 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht, dan is geen vergunning nodig voor de activiteit bouwen. Tot zover geen moeilijkheden.

Omgevingsloket Online

De moeilijkheden beginnen op het moment dat initiatiefnemers op onderzoek uitgaan of een bepaalde activiteit vergunningvrij is. Daarbij wordt vaak uitgekomen bij het Omgevingsloket Online (OLO). Via een tool op die site wordt beoordeeld of een activiteit vergunningvrij is. En daar gaat het vaak mis. Het gebruik van de tool van het OLO veronderstelt een kennis van verschillende begrippen. Bij het ontbreken van die kennis wordt met onder andere tekeningen geprobeerd uit te leggen wat die begrippen inhouden. Soms lukt dat heel goed, maar soms ook niet. Wordt de tool verkeerd ingevuld, dan is het advies dat wordt gegeven ook verkeerd. In ieder geval is het advies dan gebaseerd op onjuiste uitgangspunten.

Toets bestemmingsplan

De tool van het OLO kan niet toetsen aan de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Dus het toetsen of een bouwwerk vergunningvrij is op basis van artikel 3 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht is via de tool niet mogelijk. Voor een niet professional kan de zaak met het toetsen aan het bestemmingsplan nog complexer worden. Want het bestemmingsplan kan een andere definitie geven van een begrip dan dat het Besluit omgevingsrecht doet. Een sprekend voorbeeld daarvan is het begrip 'peil' waarvanaf de hoogte van een bouwwerk moet worden gemeten. De definitie in het bestemmingsplan verschilt vaak van de definitie in het Besluit omgevingsrecht.

Zolang het vergunningvrij bouwen (gedeeltelijk) een toets vraagt aan het bestemmingsplan, zal het volledig doorgronden van vergunningvrij bouwen te complex zijn voor de niet-professionele aanvrager. Maar zelfs professionele aanvragers als aannemers, architecten en bouwadviseurs hebben regelmatig moeite met het volledig begrijpen van de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen.

Oplossing

De oplossing lijkt voor de hand te liggen. Verruim de categorie vergunningvrij bouwen met bouwwerken die over het algemeen binnen het bestemmingsplan passen. Schaf de categorie vergunningvrij bouwen waarbij getoetst moet worden aan het bestemmingsplan af. Daarmee wordt vergunningvrij bouwen eenduidiger een eenvoudiger te begrijpen. Vergunningvrij bouwen is niet mislukt, maar heeft een aantal kinderziektes die opgelost moeten worden.

Wat vind jij?

Wat is jouw mening? Is vergunningvrij bouwen mislukt? Pas jij het toe? Waar zie jij verbeteringen? Geef nu hieronder je reactie!

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer