Volgens de Kamer van Koophandel en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging werkt de Wabo niet naar behoren. Vooral bij complexe vergunningaanvragen zou de besluitvorming traag en niet integraal zijn. Ook zouden ambtenaren vaak te weinig deskundigheid hebben.

Het probeem ligt bij de ambtenaren

Vooral als een vergunning nodig is voor een combinatie van bouwen, afwijkingen van bestemmingsplannen en milieuvergunningen, is er onvoldoende deskundigheid bij de ambtenaren en schiet de klantvriendelijkheid en de bereidheid mee te denken met de aanvrager tekort.

Als oplossing worden organisatie- en cultuurveranderingen genoemd. Zo zouden discussies tussen organisaties voorkomen worden. En ambtenaren zouden niet alleen formeel moeten toetsen, maar ook moeten meedenken en oplossingsgericht moeten zijn.

Of toch bij het bedrijfsleven?

Maar uit het onderzoek blijkt ook dat de bedrijven die een vergunningaanvraag indienen vaak onvoorbereid zijn. Ze dienen de aanvraag in zonder te weten welke informatie nodig is en aan welke eisen moet worden voldaan. En de bedrijven maken te weinig gebruik van de mogelijkheid om een vooroverleg met de gemeente of provincie te voeren. Vooroverleg zou kunnen voorkomen dat later blijkt dat niet alle stukken compleet zijn, waardoor er vertraging optreedt.

Faalt de Wabo?

Nee. De Wabo kan verbeterd worden. Maar falen van de Wabo is niet aan de orde. De Wabo is een middel om de processen te bundelen en te stroomlijnen. Maar daarmee wordt de werkelijkheid niet minder complex. En de veelheid van regels, beleid en aandachtspunten maakt het er ook niet eenvoudiger op. En regels schrappen is vaak niet mogelijk. Veel regelgeving kom uiteindelijk uit Europa.

De KvK en de BZW zien de oplossing in het zo veel mogelijk helpen en begeleiden van de aanvrager. Maar daar zijn gemeenten niet voor. En in deze tijd van bezuinigingen is het niet te verwachten dat gemeenten dit gaan oppakken. Trouwens, hoe kan geholpen worden als er onvoldoende kennis is?

Moet het bedrijfsleven dan zelf de problemen oplossen. Ja, tenminste voor voor een groot deel. Bedrijven hebben de verantwoordelijheid om zich goed voor te bereiden op een vergunningaanvraag. Met een goede voorbereiding wordt echt een groot deel van de problemen voorkomen.

En als de gemeenten dan hun vaak wantrouwende houding naar de bedrijven laten varen, dan kan er een goed vergunningtraject worden doorlopen. Het certificeren van vergunningaanvragende bedrijven is een goed middel om vertrouwen bij de gemeente te vergroten.

 

Wat zijn uw ervaringen met de Wabo? Vindt u u dat de Wabo faalt? Laat hieronder uw reactie achter.

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer