De aanleiding

Er is veel onrust ontstaan over de uitkomst van een onderzoek van Vereniging Eigen Huis over de hoogte van de leges voor bouwvergunningen (eigenlijk omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen). Er blijkt tussen gemeenten een grote ongelijkheid te zijn in de hoogte van die leges. De roep dat de regering een maximum voor de bouwleges moet instellen wordt steeds luider. Maar is dat terecht?


Leges op basis van profijtbeginsel

Uitgangspunt bij leges is dat leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Dit gebeurt volgens het zogenaamde profijtbeginsel: wie profijt heeft van een bepaalde gemeentelijke dienst, betaalt daar voor. Tot zover lijkt er geen probleem. Maar dat is er al wel: welke kosten worden namelijk gemaakt voor een bouwvergunning? Hoeveel van de indirecte kosten zoals huisvestingskosten, ICT-ondersteuning, etc. hebben betrekking op bouwvergunningen? In deze vragen zit echter niet het grootste probleem. Het grootste probleem zit in de systematiek van de berekening van de leges.

Een voorbeeld

Stel twee gemeenten hebben € 300.000 aan kosten voor ‘bouwvergunningen’ die via de bouwleges verhaald worden. In gemeente A worden 500 vergunningen verleend, in gemeente B 1.000 vergunningen. In gemeente A is de gemiddelde bouwsom € 300.000, in de gemeente B € 50.000. Dit komt doordat in gemeente A vooral woningen worden gebouwd en in gemeente B vooral uitbreidingen van woningen. De totale werkdruk voor 1.000 kleinere vergunningen wordt in dit voorbeel gelijk verondersteld met de totale werkdruk voor 500 grotere vergunningen.

Even rekenen

De totale bouwsom in gemeente A bedraagt 500 * € 300.000 = € 150.000.000. De totale bouwsom in gemeente B bedraagt 1.000 * € 50.000 = € 50.000.000. In gemeente A bedragen de leges € 300.000 / € 150.000 = € 2,- per bouwsom van € 1.000. In gemeente B bedragen de leges € 300.000 / € 50.000 = € 6,- per bouwsom van € 1.000.

Voor een uitbreiding van een woning van € 50.000 moet in dit voorbeeld in gemeente A 50 * € 2,- = € 100,- betaald worden. Voor dezelfde uitbreiding van de woning in dit voorbeeld moet in gemeente B 50 * € 6,- = € 300,- betaald worden. Dus 3x zoveel. Dit lijkt niet eerlijk, maar is er een alternatief? Moet dan maar een vaste prijs per vergunning betaald worden? Die zou dan in gemeente A € 300.000,- / 500 = € 600,- kosten en in gemeente B € 300.000 / 1.000 = € 300,-. In gemeente A zou de vergunning dus duurder worden. Maar ook een kleinere verbouwing zou dat gaan kosten. Maar ook het grote nieuwe bedrijfscomplex. Is dat wel eerlijk?

Conclusie

Uit dit voorbeeld blijkt, dat de hoogte van de tarieven sterk afhankelijk is van het aantal af te geven vergunningen en de totale bouwsom die met die af te geven vergunningen zijn gemoeid. Als er gekozen zou worden voor een maximum tarief, dan worden niet alle kosten door de leges vergoed. De gemeente maakt de kosten toch omdat de vergunningen nu eenmaal verleend moeten worden. De kosten worden dan door iedereen betaald, bijvoorbeeld via de OZB. Dit is voor velen ook niet gewenst. Hoe hier uit te komen is een mooie politieke opgave. Maar of het mogelijk is om een systeem te bedenken dat door iedereen eerlijk wordt gevonden, dat is zeer de vraag.

Wat kun je er zelf aan doen?

Aan de hoogte van de leges kunt u zelf niets doen. Maar uitbreiden van uw woning kan vaak zonder vergunning. U moet het bouwplan dan wel aanpassen aan de vergunningvrije mogelijkheden. Vergunningmakelaar.nl heeft een Vergunningcheck waarmee onderzocht kan worden welke bouwmogelijkheden bij uw woning zonder vergunning (en dus ZONDER LEGES) aanwezig zijn. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Het uitvoeren van een Vergunningcheck kost u in vrijwel alle gevallen minder dan de leges voor een vergunning. Bovendien is een vergunningcheck sneller dan een vergunningprocedure.

Reacties  

#1 Rachel Walraven 15-11-2011 14:25
Als er gekozen zou worden voor een maximum tarief, dan worden niet alle kosten door de leges vergoed. De gemeente maakt de kosten toch omdat de vergunningen nu eenmaal verleend moeten worden. De kosten worden dan door iedereen betaald, bijvoorbeeld via de OZB. Dit is voor velen ook niet gewenst.

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer