Eenvoudiger regels helpen de bouw nauwelijks verder. Uiteindelijk gaat het om gedrag, concluderen experts naar aanleiding van de evaluatie van de Wabo: "Is dit niet het kanon waarmee je op een mug wilt schieten?"

Anders dan in de nationale wet verwoord (art. 11, lid 4, Wet OB 1968), heeft het Europese Hof (HvJ C-543.11, 17 januari 2013) afgelopen vrijdag geoordeeld dat de levering van bebouwde grond als een bouwterrein – en daarmee als een BTW-belaste prestatie – wordt aangemerkt in het geval dat de verkoper verplicht is de bestaande bebouwing op de geleverde grond te slopen met het oog op opvolgende nieuwbouw door de koper. Een dergelijke BTW-belaste prestatie heeft in de regel als voordeel dat overdrachtsbelasting is vrijgesteld (art. 15, lid 1, onderdeel a, Wet BvR).

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen, of krijgt iemand anders een vergunning die uw belang schaadt? Dan kunt u meestal bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter). Hiertegen kunt u in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Er komt een hernieuwde, toegankelijkere implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen om de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleving van het aanbestedingsrecht te bevorderen.

Gemeenten willen graag transparanter worden in de opbouw van de leges voor een omgevingsvergunning en grote tariefverschillen zijn zeldzaam geworden. Dit blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten verrichten hiernaar. Minister Spies juicht het voornemen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toe om gemeenten te helpen om grotere transparantie te bevorderen.

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer