Op de site van Binnenlands Bestuur kwam ik een heldere uitleg tegen van mr. Vera Textor van Nysingh advocaten over het begrip 'hetzelfde perceel'. Dit begrip is onder andere van belang voor de beoordeling van vergunningvrij bouwen.

De regels voor vergunningsvrij bouwen zijn sinds de inwerkingtreding van de Wabo verhuisd naar het Besluit omgevingsrecht (Bor). In artikel 1, eerste lid, van bijlage II behorende bij het Bor is bepaald dat een bijbehorend bouwwerk zich op hetzelfde perceel moet bevinden als het hoofdgebouw. In het Bor en bijlage II ontbreekt een definitie van het begrip 'perceel'.

In de praktijk wordt wel eens gedacht dat daarmee het 'kadastraal perceel' wordt bedoeld. Een andere uitleg is dat bedoeld is het bouwperceel aan te duiden waarop het bouwblok van het hoofdgebouw is gelegen, zoals dat uit de plankaart van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan blijkt.

In deze uitspraak is uitgemaakt dat beide uitleggen niet juist zijn. De Afdeling acht uitsluitend de feitelijke situatie van belang. Het ging in casu om de vraag of een tuinhuis met houthok vergunningplichtig was. De woning en het tuinhuis met houthok bevonden zich op afzonderlijke naast elkaar gelegen kadastrale percelen, die in eigendom zijn van appellant. Deze percelen zijn ingericht en worden gebruikt als tuin bij de woning. Gelet op deze feitelijke actuele situatie moeten de percelen volgens de Afdeling als een geheel worden aangemerkt, zodat het tuinhuis met houthok is voorzien op hetzelfde perceel als bedoeld in art. 1, lid 1 van de bij het Bor behorende Bijlage II. Het maakte aldus niet uit dat de woning en het tuinhuis met houthok op verschillende kadastrale percelen waren gelegen.

bron: Binnenlands Bestuur, 23 mei 2013

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer