Eenvoudiger regels helpen de bouw nauwelijks verder. Uiteindelijk gaat het om gedrag, concluderen experts naar aanleiding van de evaluatie van de Wabo: "Is dit niet het kanon waarmee je op een mug wilt schieten?"

"Voor burgers en bedrijven is het aanvragen van vergunningen nu een stuk eenvoudiger. Per jaar levert de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) een lastenverlichting op van ruim 130 miljoen euro." Moedige uitspraken van toenmalig minister Tineke Huizinga in 2010. Ze zag de Wabo als wondermiddel van de ruimelijke ordening. Nederland als het nieuwe paradijs voor bouwers en burgers.

Twee jaar later is het enthousiasme flink getemperd. Of de belofte van 130 miljoen euro gehaald is, weet niemand. Het lijkt er niet op. Het tegenovergestelde valt eerder op te maken uit een rond de kerst verschenen evaluatie van minister Schultz (infrastructuur en milieu). "De ervaring leert dat de Wabo voor complexere en bedrijfmatige projecten niet goed functioneert", schrijven de auteurs. Wie het rapport leest komt achter de twee redenen. Bouwers zitten bij moeilijke projecten niet te wachten op één vergunning. Te veel bestuurders (provincies, gemeenten) bemoeien zich ermee, terwijl één bevoegd gezag het uitgangspunt was.

Harm Borgers, directeur bij AT Osborne, een van de onderzoekers, licht de opvallende conclusie toe. "De wetgever dacht dat bouwers het juist fijn zouden vinden om één keer een vergunning aan te vragen voor een groot bouwplan. Nu blijkt dat die het proces liever opknippen, omdat een complex plan altijd in fasen plaatsvindt. Zij willen risico's vermijden en hun informatie op een bepaalde manier beheren."

Imagoschade

Borgers is overwegend positief over de Wabo, die bij lancering veel imagoschade opliep door ict-problemen. "Het aantal vragen van bouwers neemt af. Wel pleit ik voor meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Bij bestuurders is ook een cultuuromslag nodig. Ze overleggen zo veel, terwijl er één bestuurder zou moeten zeggen: Ik ben verantwoordelijk en ik zorg voor het slagen van dit project."

Iemand die altijd al sceptisch is geweest over de Wabo is Tonny Nijmeijer, hoogleraar omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij kijkt er niet van op dat de vergunningmachine bij complexe projecten nog altijd overuren draait. "De meeste bouwers kiezen voor een traject met deelvergunningen. Frits Nuss, oud-directeur van de NVB (Nederlandse Vereniging van ontwikkelende Bouwers) voorspelde dat ook al in 2008." Nijmeijer trekt de zoektocht naar simpeler bouwregels die ambtenaren en juristen al jaren van de straat houdt, überhaupt in twijfel.

"Zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn gewoon niet in één regel te vervatten. Het normeren van geluidhinder vraagt nu eenmaal om andere regels dan het aan banden leggen van stankoverlast. Ook de nieuwe Omgevingswet zal daar niets aan veranderen."

De stroperigheid bij bestuurders aanpakken, verdient veel meer aandacht, vindt ook Nijmeijer. "Daar rekent geen wet mee af. Ik spreek vaak met wethouders en ambtenaren die niet goed weten waar ze over praten. Vooral op het gebied van kennis en kunde valt er een wereld te winnen."

bron: Cobouw.nl

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer