Anders dan in de nationale wet verwoord (art. 11, lid 4, Wet OB 1968), heeft het Europese Hof (HvJ C-543.11, 17 januari 2013) afgelopen vrijdag geoordeeld dat de levering van bebouwde grond als een bouwterrein – en daarmee als een BTW-belaste prestatie – wordt aangemerkt in het geval dat de verkoper verplicht is de bestaande bebouwing op de geleverde grond te slopen met het oog op opvolgende nieuwbouw door de koper. Een dergelijke BTW-belaste prestatie heeft in de regel als voordeel dat overdrachtsbelasting is vrijgesteld (art. 15, lid 1, onderdeel a, Wet BvR).

Casus

In het onderhavige geval werd een perceel geleverd met een gebouw en een openbaar, bestraat parkeerterrein. In de koopovereenkomst was opgenomen dat de levering feitelijk in bouwrijpe staat zou geschieden met het voornemen van de koper woningen te bouwen op het perceel. De bestaande bebouwing zou door de verkoper worden gesloopt. Op de leveringsdatum was het bestaande parkeerterrein nog in gebruik (bebouwd).

Oordeel

Anders dan in de nationale wet voorgeschreven (art. 11, lid 4, Wet OB 1968), oordeelde het Europese Hof afgelopen vrijdag dat al sprake is van een levering van een bouwterrein – en daarmee van een BTW-belaste prestatie –bij de levering van bebouwde grond, waarbij de verkoper de verplichting heeft de bestaande bebouwing te slopen en de koper de intentie heeft de verkregen grond opvolgend te bebouwen.

Gevolg voor de vastgoedpraktijk

Dit arrest is van groot belang voor de vastgoedpraktijk. Een verruiming van het begrip 'bouwterrein' is gunstig voor initiators van nieuwbouwprojecten, die belang hebben bij de verkrijging van grondposities in de BTW-belaste sfeer: zij brengen de in rekening gebrachte BTW in aftrek en doen een beroep op de samenloopvrijstelling, zodat ook heffing van overdrachtsbelasting bij verkrijging van de grondpositie wordt voorkomen.

bron: Yves Gassler, Partner bij Mazars Real Estate, www.vastgoednederland.nl, 22 januari 2013

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer