Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen, of krijgt iemand anders een vergunning die uw belang schaadt? Dan kunt u meestal bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter). Hiertegen kunt u in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Buiten beslistermijn

Als de overheid niet binnen de wettelijke termijn beslist, kunt u direct in beroep bij de rechtbank. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan. Voor het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure hoeft u geen advocaat in de arm te nemen.

Waar dient u uw bezwaarschrift in?

U moet het bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat u het besluit hebt ontvangen of na de publicatie ervan. De overheid moet een beslissing nemen binnen 6 weken na het verstrijken van de indieningstermijn van het bezwaarschrift. Als een adviescommissie wordt ingesteld, is de beslistermijn 12 weken. Beide termijnen kunnen worden verlengd met 6 weken.

Dwangsom bij te laat beslissen

Als de overheid niet op tijd beslist, hebt u recht op een dwangsom. Maak hiervoor gebruik van het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf). De Belastingdienst heeft een eigen Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Waar kunt u beroep instellen?

Bij welke rechter u beroep kunt instellen, is afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de beslissing op het bezwaar aan u bekend is gemaakt. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. De rechter doet schriftelijk uitspraak. 

bron: antwoordvoorbedrijven.nl

Tijdelijke actie: Indien u zich abonneert op ons e-zine ontvangt u GRATIS een publicatie over hoe u bezwaar en beroep in kunt stellen tegen een besluit van de overheid

 

 

.

social facebooksocial twitter
 

Verbeter de samenwerking met de gemeente

Het nieuwste boek van Roland Scholten


De Gemeente, Uw Partner In het Bouwproces

 

is onlangs verschenen. Wil jij sneller en makkelijker toestemming om te bouwen? Dit boek leert je hoe je dat in 5 stappen lukt.

 

Bestellen?

klik op onderstaande afbeelding van het boek.

3D omslag PBK2Render 

 

 

Praktische informatie over vergunningen in uw mailbox? Meld u aan!
Uw naam: *

Wat is uw naam?
Uw e-mail adres: *

Wat is uw e-mail adres?
Ik ontvang de mail graag in:

Ongeldige invoer